Eg kan bidra med blant anna:

 

 • Planløysing

 • Møbleringsplan

 • Farge- og materialvalg

 • Møbel- og nipsvalg

 • Kollasj

 • Boligstyling

 • Shoppingassistanse

 • Oppbevaringsbehov

 • Møblering av uteområde

 • Fotografering

 • Sosiale medier

 

 

Tjenestar og prisar

Interiørrettleiing

Som interiørkonsulent arbeider eg med alle typar interiør, og kundane mine er like gjerne privatpersonar som bedrifter. Kor du bur, spelar liten rolle, ettersom mykje av jobben kan gjerast over internett og telefon ved hjelp av bilete og planteikningar.

Kor detaljert eg skal vere, og kor mykje tid eg skal bruke på oppdraget, er heilt opp til deg. Enkelte vil berre ha hjelp til å finne ein nye farge til soverommet, medan andre ønsker hjelp til å innreie eit heilt hus.

Nedanfor beskriv eg dei ulike rettleiingspakkane eg tilbyr. Befaringa er uforpliktande og dannar grunnlaget for eit eventuelt pristilbod. Alle Prisar er inkludert moms. 

>

Interiørpakke 1

 Vel du Interiørpakke 1, gir eg deg forslag til farge- og materialvalg på til dømes vegger, tak og golv. Etter befaring får du ei enkel skriftleg eller munnleg framstilling av mine anbefalingar.

 

PRIS

1890,-

 

Interiørpakke 2

Vel du Interiørpakke 2, gir eg deg forslag til farge- og materialvalg og set opp eit møbleringsforslag. Etter befaring får du ein møbleringplan og ei skriftleg framstilling av mine anbefalingar.

 

PRIS

3990,-

 

Interiørpakke 3

Vel du Interiørpakke 3, gir eg deg forslag til farge- og materialvalg og set opp eit møbleringsforslag. Etter befaring får du ein møbleringsplan med perspektivteikningar, kollasj med konkrete farge- og møbelforslag og ei skriftleg framstilling av mine anbefalingar.

 

PRIS

7990,-

Boligstyling

Målet med boligstyling er å gjere boligen din mest mogleg attraktiv før han skal leggast ut for sal. Etter styling skal boligen appellere til ei større kjøpargruppe eller sikte seg inn mot ei spesiell kjøpargruppe, alt etter dine ønske og behov. Vel du ein pakke som inkluderer møblering og/eller dekorering, handplukkar eg ein møbelpakke som passar din bolig.

 

Nedanfor beskriv eg dei ulike pakkane eg tilbyr innan boligstyling. Alle prisar er inkludert moms og omfattar befaring, transport og levering/henting av møblar til avtalt tid. Første befaring er uforpliktande og dannar grunnlag for eit eventuelt pristilbod.

Lett styling

Vel du pakken Lett styling, kjem eg heim til deg og går gjennom heile boligen saman med deg (eventuelt meglar). Eg gir konkrete råd om korleis du sjølv kan gjere bustaden mest mogleg attraktiv før sal. Her blir ikkje boligen tilført noko i form av dekor eller møblar.

 

PRIS

1.690,-  

Medium styling
Vel du Medium styling, kjem eg heim til deg og går gjennom heile boligen saman med deg (eventuelt meglar). Eg hjelper deg å gjere boligen presentabel, og eg kan ved behov supplera med tekstilar, pyntegjenstandar, frukt og blomster.

 

PRIS

frå 3990,-

inkl fire vekers leige av tekstilar og pyntegjenstandar.

Full styling

Vel du Full styling, kjem eg heim til deg og går gjennom heile boligen saman med deg (eventuelt meglar). Eg innreier heile boligen med møblar, teppe, bilete, lampar og anna interiør. Full styling gir samanheng og flyt gjennom heile boligen, og eventuelle kjøparar sit igjen med eit godt totalinntrykk.

 

PRIS

Mini , kun opphaldsrom 9490,-

+ 1000,- pr påbegynt veke utover inkludert periode

 

Vanleg , opphaldsrom, 2 sov 12.990,-

+ 1300,- pr påbegynt veke utover inkludert periode

 

Ekstra, to opphaldsrom, 2-3 sov 14.990,-

+ 1650,- pr påbegynt veke utover inkludert periode

 

Alle pakkane inkluderer fire vekers leige av møblar, tekstilar og pyntegjenstandar.